• Na Citroen pregúntamonos como se chaman as múltiples cuestións que deterioran as relacións laborais das persoas traballadoras.
  • A xestión da empresa das distintas problemáticas parece que sempre a resolve con máis precariedade.