Alicia Ares Vilar

Alicia Ares Vilar
10 de xuño 2017. Zona vella Compostela: Policía secreta (que non quixo identificarse co número de placa): Señorita, le procedemos a incautar la mochila por llevar material médico y ser potencialmente peligroso. Moza: Pode dicirme que perigo pode ter...

Información CUT