• A visita da súa maxestade a Citroen, trouxo consigo alomenos unha limpeza máis exhaustiva e adecentamento dos xardíns.
  • Escoitara as necesidades da empresa, pero a das persoas traballadoras ??? Salarios miserables, enfermidades profesionais, cargas de traballo…
  • A CUT CITROEN recollerá as necesidades das persoas traballadoras.