• Apenas uns meses despois de asinar un ERTE, e o peche  da quenda FDS do S2 en Citroen-
  • Agora a empresa prevé unha alta actividade, e posible modificación da bolsa de horas e reapertura da FDS.
  • Ás preguntas da CUT, a empresa non sabe, non contesta.