Cando as cousas van ben en PSA Vigo…

Cando as cousas van ben..para a empresa...nós as/os traballadoras/es seguimos..igual ou peor!! Máis traballo, menos cartos. Conxelación salarial ata decembro 2019.

147