• CUT Citroen solicita medidas que garantan a saúde de tódalas persoas traballadoras, ante os cambios normativos da COVID 19.