• Non ter un calendario estable e consolidado en Citroen, non favorece a conciliación da vida persoal e familiar.
  • A flexibilidade conta co apoio dunha parte da representación social.