• As posibles ofertas do Black Friday na Citroen para o Erte 2022:
  • Contratos eventuais e tempos parciais sen protección ?.
  • Preavisos pendentes do teléfono?.
  • Compensación miserable ? …
  • Os sindicatos de que lado van a estar?.