• A saúde mental das persoas traballadoras en Citroen está deteriorándose polas extensas xornadas laborais, problemas polos baixos salarios, repartos imposibles, presións, falla de empatía….