AS PENSIÓNS GALEGAS SON AS MÁIS BAIXAS

68

 A Comunidade galega suma en agosto 443.927 xubilados cunha pensión media de 728,24 euros, o subsidio máis baixo do Estado. Isto é síntoma de que os traballadores/as galegos/as temos os salarios máis baixos, comprobado, tamén, coas estatísticas, A media en Galicia é de 1.615 euros brutos por mes, 243 menos que a estatal e inferior en 546 ó madrileño, que é o máis elevado, indica un estudo realizado por Adecco . Sen embargo as noticias no plano industrial non van por ese camiño: Nove comunidades autónomas incrementaron o seu PIB por habitante no período 2000-2009, especialmente no País Vasco, Asturias e Galicia, con subidas en torno ao dez puntos.

Galicia é a terceira comunidade do país con mellor saldo comercial

Vendeu, Galicia, case o dobre do que importou de xaneiro a xuño, o que sitúa o superávit en case mil millóns de euros O ránking en salarios e dereitos sociais contrastan, como se pode comprobar, coa situación económica global. Esta circunstancia aproveitase para facer a chulería (e o insulto) correspondente cos amigos, Núñez Feijóo: “Con 900 euros vive en Galicia una familia un mes”, utilizouse, tamén,, no seu momento, por PP e Bipartito para vender Galicia, ao empresariado foráneo, publicitando os baixos salarios dos traballadores galegos como unha das cuestións que poden facer da “comunidade galega” unha das mellores para investir. A produtividade conséguese de dous xeitos, mediante a redución e o abaratamento da man de obra ou innovando, adaptándose e utilizando as Novas Tecnoloxías, investindo en novos procesos de produción, bens e servizos, é dicir dándolle máis valor ao produto final. A reiteración dos datos neste sentido demostra a dificultade para saír deste tipo de situación. Segundo os estudos realizados os baixos salarios derivan directamente da precariedade laboral (hai unha relación directa entre os baixos salarios e o traballo a tempo parcial e contratos de duración determinada), sendo as mulleres, xoves e persoas con baixa formación os que menos salario perciben. Tamén o nivel de industrialización do país é un elemento relevante, canto máis grandes son as empresas mellores salarios se perciben. Se os que nos gobernan, sexan da cor que sexan, fan bandeira da precariedade na que vivimos será imposible escapar dela.  A Comunidade galega suma en agosto 443.927 xubilados cunha pensión media de 728,24 euros, o subsidio máis baixo do Estado. Isto é síntoma de que os traballadores/as galegos/as temos os salarios máis baixos, comprobado, tamén, coas estatísticas, A media en Galicia é de 1.615 euros brutos por mes, 243 menos que a estatal e inferior en 546 ó madrileño, que é o máis elevado, indica un estudo realizado por Adecco . Sen embargo as noticias no plano industrial non van por ese camiño: Nove comunidades autónomas incrementaron o seu PIB por habitante no período 2000-2009, especialmente no País Vasco, Asturias e Galicia, con subidas en torno ao dez puntos.

Galicia é a terceira comunidade do país con mellor saldo comercial

Vendeu, Galicia, case o dobre do que importou de xaneiro a xuño, o que sitúa o superávit en case mil millóns de euros O ránking en salarios e dereitos sociais contrastan, como se pode comprobar, coa situación económica global. Esta circunstancia aproveitase para facer a chulería (e o insulto) correspondente cos amigos, Núñez Feijóo: “Con 900 euros vive en Galicia una familia un mes”, utilizouse, tamén,, no seu momento, por PP e Bipartito para vender Galicia, ao empresariado foráneo, publicitando os baixos salarios dos traballadores galegos como unha das cuestións que poden facer da “comunidade galega” unha das mellores para investir. A produtividade conséguese de dous xeitos, mediante a redución e o abaratamento da man de obra ou innovando, adaptándose e utilizando as Novas Tecnoloxías, investindo en novos procesos de produción, bens e servizos, é dicir dándolle máis valor ao produto final. A reiteración dos datos neste sentido demostra a dificultade para saír deste tipo de situación. Segundo os estudos realizados os baixos salarios derivan directamente da precariedade laboral (hai unha relación directa entre os baixos salarios e o traballo a tempo parcial e contratos de duración determinada), sendo as mulleres, xoves e persoas con baixa formación os que menos salario perciben. Tamén o nivel de industrialización do país é un elemento relevante, canto máis grandes son as empresas mellores salarios se perciben. Se os que nos gobernan, sexan da cor que sexan, fan bandeira da precariedade na que vivimos será imposible escapar dela.  A Comunidade galega suma en agosto 443.927 xubilados cunha pensión media de 728,24 euros, o subsidio máis baixo do Estado. Isto é síntoma de que os traballadores/as galegos/as temos os salarios máis baixos, comprobado, tamén, coas estatísticas, A media en Galicia é de 1.615 euros brutos por mes, 243 menos que a estatal e inferior en 546 ó madrileño, que é o máis elevado, indica un estudo realizado por Adecco . Sen embargo as noticias no plano industrial non van por ese camiño: Nove comunidades autónomas incrementaron o seu PIB por habitante no período 2000-2009, especialmente no País Vasco, Asturias e Galicia, con subidas en torno ao dez puntos.

Galicia é a terceira comunidade do país con mellor saldo comercial

Vendeu, Galicia, case o dobre do que importou de xaneiro a xuño, o que sitúa o superávit en case mil millóns de euros O ránking en salarios e dereitos sociais contrastan, como se pode comprobar, coa situación económica global. Esta circunstancia aproveitase para facer a chulería (e o insulto) correspondente cos amigos, Núñez Feijóo: “Con 900 euros vive en Galicia una familia un mes”, utilizouse, tamén,, no seu momento, por PP e Bipartito para vender Galicia, ao empresariado foráneo, publicitando os baixos salarios dos traballadores galegos como unha das cuestións que poden facer da “comunidade galega” unha das mellores para investir. A produtividade conséguese de dous xeitos, mediante a redución e o abaratamento da man de obra ou innovando, adaptándose e utilizando as Novas Tecnoloxías, investindo en novos procesos de produción, bens e servizos, é dicir dándolle máis valor ao produto final. A reiteración dos datos neste sentido demostra a dificultade para saír deste tipo de situación. Segundo os estudos realizados os baixos salarios derivan directamente da precariedade laboral (hai unha relación directa entre os baixos salarios e o traballo a tempo parcial e contratos de duración determinada), sendo as mulleres, xoves e persoas con baixa formación os que menos salario perciben. Tamén o nivel de industrialización do país é un elemento relevante, canto máis grandes son as empresas mellores salarios se perciben. Se os que nos gobernan, sexan da cor que sexan, fan bandeira da precariedade na que vivimos será imposible escapar dela.  A Comunidade galega suma en agosto 443.927 xubilados cunha pensión media de 728,24 euros, o subsidio máis baixo do Estado. Isto é síntoma de que os traballadores/as galegos/as temos os salarios máis baixos, comprobado, tamén, coas estatísticas, A media en Galicia é de 1.615 euros brutos por mes, 243 menos que a estatal e inferior en 546 ó madrileño, que é o máis elevado, indica un estudo realizado por Adecco . Sen embargo as noticias no plano industrial non van por ese camiño: Nove comunidades autónomas incrementaron o seu PIB por habitante no período 2000-2009, especialmente no País Vasco, Asturias e Galicia, con subidas en torno ao dez puntos.

Galicia é a terceira comunidade do país con mellor saldo comercial

Vendeu, Galicia, case o dobre do que importou de xaneiro a xuño, o que sitúa o superávit en case mil millóns de euros O ránking en salarios e dereitos sociais contrastan, como se pode comprobar, coa situación económica global. Esta circunstancia aproveitase para facer a chulería (e o insulto) correspondente cos amigos, Núñez Feijóo: “Con 900 euros vive en Galicia una familia un mes”, utilizouse, tamén,, no seu momento, por PP e Bipartito para vender Galicia, ao empresariado foráneo, publicitando os baixos salarios dos traballadores galegos como unha das cuestións que poden facer da “comunidade galega” unha das mellores para investir. A produtividade conséguese de dous xeitos, mediante a redución e o abaratamento da man de obra ou innovando, adaptándose e utilizando as Novas Tecnoloxías, investindo en novos procesos de produción, bens e servizos, é dicir dándolle máis valor ao produto final. A reiteración dos datos neste sentido demostra a dificultade para saír deste tipo de situación. Segundo os estudos realizados os baixos salarios derivan directamente da precariedade laboral (hai unha relación directa entre os baixos salarios e o traballo a tempo parcial e contratos de duración determinada), sendo as mulleres, xoves e persoas con baixa formación os que menos salario perciben. Tamén o nivel de industrialización do país é un elemento relevante, canto máis grandes son as empresas mellores salarios se perciben. Se os que nos gobernan, sexan da cor que sexan, fan bandeira da precariedade na que vivimos será imposible escapar dela.  A Comunidade galega suma en agosto 443.927 xubilados cunha pensión media de 728,24 euros, o subsidio máis baixo do Estado. Isto é síntoma de que os traballadores/as galegos/as temos os salarios máis baixos, comprobado, tamén, coas estatísticas, A media en Galicia é de 1.615 euros brutos por mes, 243 menos que a estatal e inferior en 546 ó madrileño, que é o máis elevado, indica un estudo realizado por Adecco . Sen embargo as noticias no plano industrial non van por ese camiño: Nove comunidades autónomas incrementaron o seu PIB por habitante no período 2000-2009, especialmente no País Vasco, Asturias e Galicia, con subidas en torno ao dez puntos.

Galicia é a terceira comunidade do país con mellor saldo comercial

Vendeu, Galicia, case o dobre do que importou de xaneiro a xuño, o que sitúa o superávit en case mil millóns de euros O ránking en salarios e dereitos sociais contrastan, como se pode comprobar, coa situación económica global. Esta circunstancia aproveitase para facer a chulería (e o insulto) correspondente cos amigos, Núñez Feijóo: “Con 900 euros vive en Galicia una familia un mes”, utilizouse, tamén,, no seu momento, por PP e Bipartito para vender Galicia, ao empresariado foráneo, publicitando os baixos salarios dos traballadores galegos como unha das cuestións que poden facer da “comunidade galega” unha das mellores para investir. A produtividade conséguese de dous xeitos, mediante a redución e o abaratamento da man de obra ou innovando, adaptándose e utilizando as Novas Tecnoloxías, investindo en novos procesos de produción, bens e servizos, é dicir dándolle máis valor ao produto final. A reiteración dos datos neste sentido demostra a dificultade para saír deste tipo de situación. Segundo os estudos realizados os baixos salarios derivan directamente da precariedade laboral (hai unha relación directa entre os baixos salarios e o traballo a tempo parcial e contratos de duración determinada), sendo as mulleres, xoves e persoas con baixa formación os que menos salario perciben. Tamén o nivel de industrialización do país é un elemento relevante, canto máis grandes son as empresas mellores salarios se perciben. Se os que nos gobernan, sexan da cor que sexan, fan bandeira da precariedade na que vivimos será imposible escapar dela.