• E o momento de berrar máis alto, contra a precariedade na CITROEN, na automoción i en toda a bisbarra de Vigo.
  • As novas da prensa e anuncios varios, parece intentar desmovilizar.
  • Animamos a participar a tódala clase obreira mañá Xoves 17 de marzo ás 10:30, manifestación.