Aparcamento provisional motos

109

O vindeiro 23 de setembro, comenzara oficialmente o Outono. Dicimos isto, derivado do peche que se pretende levar a cabo do parking principal, para continuar cas obras previstas..