Analise Repartos Montaxe1 Psa Vigo

123

Nota repartida en fábrica pola CUT e CIG Vigo, a 12 de Setembro de 2017

Na semana pasada fixemos público as alarmantes cargas de traballo que, apesares das boas palabras da Dirección, están integradas en numerosos postos de traballo neste mes de Setembro. Hoxe queremos desvelar as Producións M-1:

 

  XULLO AGOSTO SETEMBRO
B9 333 veh Quenda (72.02%) 333 veh Quenda

(72,03%)

356 veh Quenda

(76,89%) + 4,86%

M-3

M-4

130 veh Quenda (27.98%) 130 veh Quenda

(27,97%)

107 veh Quenda

(23,11%) – 4,86%

Total 463 463 463

Os datos volven ser contundentes. No mes de Setembro incrementase a produción do B9, e moi especialmente os familiares.

 

XULLO AGOSTO SETEMBRO
B9

Familiar

Dos 333 B-9

144 veh/Qnda son Familiares

Dos 333 B-9

126 veh/Qnd son Familiares (-14´5%)

Dos 356 B-9

156 VEH/Qnd son

Familiares (+23,85%)

A creación de 3 postos na M-1 anunciada pola Dirección e demais portavoces tralas mobilizacións do mes de Xuño/Xullo, como se pode comprobar, non serviron para reducir as cargas de traballo, xa que unha vez analizados os repartos recollidos, ó déficit de efectivos nas liñas segue sendo importante, e as cargas de traballo incluso aumentaron respecto meses anteriores.

Para a CUT e C.I.G. a creación deses postos obedece única e exclusivamente o aumento do B9, e se cabe con mais “inri” a versión familiar, fronte o utilitario lixeiro (M-3/M-4), que menos carga de traballo representa.

Xa entregamos un listado de postos á Dirección para que sexan analizados na Comisión Paritaria de Tempos e Rendementos. Comisión que emana do Convenio Colectivo, e na cal so teñen representación os asinantes do mesmo (SIT,UGT,CC.OO). Nese listado tamén incluímos a maiores outros postos e repartos obtidos, para que sexan analizados na súa totalidade. Copia no dorso desta folla.

A día de hoxe a Dirección segue sen entregarnos copia de repartos solicitados que, os/as traballadores/as, non dispuñan no momento que percorremos as Liñas… De aí que, se algún traballador/a considera que o seu reparto debera ser revisado e non esta no listado, quedamos a vosa disposición para analizalo e darlle traslado a dita Comisión.

Escrito enviado pola CUT e CIG:

A/A Paritaria de Tempos e Rendementos

PSA. PEUGEOT CITROËN

 Vigo, 08 de Setembro de 2017

Coa posta en marcha do reparto do mes de Setembro, temos que denunciar perante esta Comisión a alta actividade que se require nos seguintes postos:

.- UEP11

1HC1A02D, 1HC1A03D, 1HC1A03G, 1HC1B07D, 1HC1B07G, 1HC1C12D, 1HC1C14D

 .- UEP12

1HC2A17G, 1HC2A18D, 1HC2A18G, 1HC2B19G, 1HC2B21G, 1HC2C24R, 1HC2C25D, 1HC2C26D,1HC2C26G, 1HC2C27G

 .- UEP13

1HC3C37D, 1HC3C40D, 1HC3C42R, 1HC3C43D, 1HC3C43G, 1PB1B01A, 1PB1B06A, 1PB1B09A, 1PB1B13A

.- UEP14

1HC4A44G, 1HC4A47D, 1HC4A48G, 1HC4B52G, 1HC4B53G, 1PP1C02R, 1PP1C04R, 1PP1C06R, 1PP1C08R, 1PP1C11R, 1PP1C13R, 1PP1C15R, 1PP1C17R

.- UEP15

1HC5A55G, 1HC5B60D, 1HC5B60G, 1HC5C68G, 1HC5C68D, 1HC9DPRG, 1HC8D69G, 1HC8D69D, 1HC8D70G, 1HC8D71S, 1HC8D72D, 1HC5B01G

.- UEP22

1PM1A01A, 1PM1A03A, 1PM1A08A, 1PM1B12A, PM1B15A, 1PM1B18A, 1PM1B20A, 1PM1C26A, 1PM1C27A, 1PM1C28A, 1PM1C32A

.- UEP30

1HC7A02R, 1HC7A03D, 1HC7A04G, 1MV7A001, 1MV7A002, 1MV0C09D, 9GA5APR5

.- UEP31

1GA1A10D, 1OM3B02R, 1OM3B03R, 10M3B04R, 10M1C03D, 1OM1C06G, 10M1D10G, 1OM1D11G

.- UEP32

1MV2A31D, 1MV2A34A, 1MV2A35G, 1MV2A36D, 1MV2B37D, 1MV2B37G, 1MV2B39G, 1MV2B39D, 1MV2B41G, 1MV2C42G, 1MV2C48G, 1MV2D49G, 1MV2D53D, 1MV2D54G

.- UEP33

1MV5A15D, 1MV5B22R, 1MV3C56D, 1MV3C56G, 1MV3C57D, 1MV3C58G, 1MV3D60G, 1MV3D61D, 1MV3D63D, 1MV2E65G, 1MV3E66D, 1MV3E67G

.- UEP34

1MV4A69G, 1MV4A69D, 1MV4A70S, 1MV4A71S, 1MV4B74D, 1MV4B75G, 1MV4B75D, 1MV4B76R, 1MV4C80D, 1MV4C80G, 1MV4C81D, 1MV4C81G, 1MV4C86G

.- UEP35

1PP2A01G, 1PP2A02G, 1PP2A04G, 1PP2B13D

Atte.