A temporalidade do emprego medra en Galicia no mes de marzo

77

Unicamente un 9.2 por cento dos novos contratos asinados ao longo do mes de marzo en Galicia tivo un carácter de contratación indefinida.

Dos 63.842 contratos asinados en Galicia durante o mes de marzo, só 5.879 foron rexistrados baixo algunha das modalidades de contratación indefinida recoñecidas, o que ofrece unha porcentaxe do 9.2 por cento de temporalidade no emprego. A esta elevada taxa de temporalidade e precariedade no emprego hai que engadirlle, ademais, un ritmo considerablemente menor de novas contratacións, catro décimas inferior á media estatal.Outro dato preocupante é que do total das 252.137 persoas demandantes de emprego na SEPE en Galicia, só 127.557 reciben algún tipo de prestación ou subsidio de cobertura, o que ofrece unha porcentaxe catro décimas inferior á media estatal.En definitiva, o paro descende en Galicia a un ritmo considerablemente menor que no resto do estado español mentres que, pola contra, a taxa de temporalidade na contratación medra a un ritmo constante. Estes dous factores, unidos á menor contía xeral dos salarios no noso país, ofrece un cadro pesimista para a clase obreira galega, que vende o seu traballo a menor prezo e cunha perspectiva de estabilidade considerablemente menor á do resto do estado español