A POLÍTICA NAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

74

O PP, tanto o da oposición do Estado español como o que desgoberna no parlamentiño, teñen por obxectivo inmediato o desmantelamento de toda administración pública. O presidente ultranacionalista español Núñez Feijoo continúa o seu camiño de asimilación das políticas feitas polo seu partido en Madrid: reducir a inversión no público, introducir xestión privada e cargar aos traballadores e traballadoras ata que sexa imposíbel dar un bo servizo. A conclusión será privatizar para mellorar.  O PP, tanto o da oposición do Estado español como o que desgoberna no parlamentiño, teñen por obxectivo inmediato o desmantelamento de toda administración pública. O presidente ultranacionalista español Núñez Feijoo continúa o seu camiño de asimilación das políticas feitas polo seu partido en Madrid: reducir a inversión no público, introducir xestión privada e cargar aos traballadores e traballadoras ata que sexa imposíbel dar un bo servizo. A conclusión será privatizar para mellorar.  O PP, tanto o da oposición do Estado español como o que desgoberna no parlamentiño, teñen por obxectivo inmediato o desmantelamento de toda administración pública. O presidente ultranacionalista español Núñez Feijoo continúa o seu camiño de asimilación das políticas feitas polo seu partido en Madrid: reducir a inversión no público, introducir xestión privada e cargar aos traballadores e traballadoras ata que sexa imposíbel dar un bo servizo. A conclusión será privatizar para mellorar.  O PP, tanto o da oposición do Estado español como o que desgoberna no parlamentiño, teñen por obxectivo inmediato o desmantelamento de toda administración pública. O presidente ultranacionalista español Núñez Feijoo continúa o seu camiño de asimilación das políticas feitas polo seu partido en Madrid: reducir a inversión no público, introducir xestión privada e cargar aos traballadores e traballadoras ata que sexa imposíbel dar un bo servizo. A conclusión será privatizar para mellorar.  Chega agora as municipais e comezan as campañas mediáticas e promesas, e se somos quen de ler entre liñas poderemos saber que o PP vai continuar polo camiño iniciado polo PSOE, é dicir, máis paos á clase traballadora.”A administración central gasta o que non ten, endebédase e quí<!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { color: #0000ff } –>No medio de toda a verborrea dirixida aos incautos aparecen as primeiras sinais de cómo afrontará o PP, se chega ao goberno, a política económica, e como abordará a situación de crise.Os problemas diagnosticados son os mesmos que os sinalados pola socialdemocracia, moito déficit público, o crédito non flúe ás empresas, hai que incrementar a produtividade…As solucións apuntadas por Mariano tampouco varían das tomadas desde a óptica do PSOE, pero o PP (se non o fai o partido no goberno que anunciara máis reformas) aínda as radicalizará máis. Queren aparecer diante do FMI, BCE como os alumnos máis avantaxados.Así apunta para reducir o déficit público diminuír aínda máis a Administración Pública (podala a rentes), tanto en efectivos como en servizos, anúnciase, deste xeito a redución de persoal e mais privatización de servizos (recentemente xa se pronunciou, xunto co patrón da CEOE, pola privatización das pensións), o que realmente se pretende é rematar cos servizos públicos. Non fala da redución dos salarios pero seguro que tamén entran na súa perspectiva. Xa o di o dito, comer, rascar e agora recortar todo é comezar.A poda na administración pública virá acompañada dunha redución nas políticas sociais, hai que aforrar e será destas partidas de onde primeiro se quitarán os cartos.Para que o creto flúa. Volverase, segundo parece, á política de, cos cartos de todos/as, refinanciar á banca, que se permite chantaxear ao goberno si se lle aplica unha taxa para evitar insolvencias. Demostra así o seu poder real.Para incrementar a produtividade, máis flexibilidade nas empresas. No canto de optar pola innovación óptase pola política de “con menos facer máis”, unha das máximas preferidas, tamén, dos dirixentes da Xunta.As políticas que se nos aplicarán desde PSOE, PP, PNV, CIU… serán as que se deseñen desde o FMI, BCE, UE… Polo tanto as respostas da clase traballadora teñen que ser, goberne quen goberne, as mesmas.Temos que ser conscientes de que os que nos gobernan, e os que nos gobernarán segundo as enquisas (haber cando espertamos), tomaron partido, queren que os traballadores e traballadoras paguemos unha crise que non creamos, que é froito da avaricia capitalista. Pretenden así salvar o sistema precarizando a vida dos traballadores/as.Temos que tomar conciencia de que se aveciñan tempos nos que aumentarán as políticas acoso e derribo contra os dereitos que nos custou tanto conseguir.Temos a obriga de dar a resposta que estes ataques merecen, a folga xeral do día 29 non é máis que o comezo.