• As mentiras en Citroen co tema dos ERTEs, que intentamos clarificar con claridade.
  • O intento do descrédito nunca ten moita vida.
  • Confusión coa bolsa de horas e a súa suspensión.