A CUT apoia a folga nas escolas infantís 0-3

332

Unha vez máis os grandes sindicatos xogan ao despiste e deixan sen información ás traballadoras das Escolas Infantís de Galiza. Un sector dos coidados, absolutamente feminizado que a duras penas chega ao SMI, e que sen dúbida é un dos máis precarizados do país.

A pesar de non estarmos dacordo co xeito no que se convoca a folga do día 19, partindo dun sindicato a nivel estatal, ignorando aos sindicatos galegos e sen partir da mesa do comité na Galiza e as pertinentes asambleas, a CUT súmase á folga e ás mobilizacións convocadas para mellorar o convenio e devolver a dignidade de todas as profesionais que traballan coa infancia.

Será o xoves 19 con dúas manifestacións ás 12.00 h na Coruña (Praza de Pontevedra) e Vigo (MARCO) para reclamar a mellora do convenio.

As profesionais das Escolas Infantís 0-3  afrontan diariamente xornadas cun nivel de exixencia por parte da Xunta, Concellos e empresas humanamente imposible na maioría dos casos, asumindo unha grande carga de traballo e de estrés. Este maltrato institucional ás traballadoras segue xustificando que o coidado e educación das crianzas pretende ser case gratis para o Estado.

As nosas reivindicacións non variaron dende a convocatoria previa ao verán. Tras o parón estival retomamos a mobilización para conseguir aquelo que faga digna a nosa labor:

 • Subida salarial acorde ao SMI tanto para as escolas de xestión privada directa como as de xestión indirecta sometidas a organismos públicos.
 • Cumprimento dos pregos de condicións públicos nas escolas de xestión indirecta.
 • Redución da xornada de traballo semanal.
 • Descansos equiparables a resto dos ciclos de ensino.
 • Aumento do descanso diario e tempo para xantar. .
 • Aumento da formación das traballadoras por parte da empresa dentro da xornada laboral.
 • Entrega de roupa de traballo axeitada a cada trablladora, co calzado correspondente (de verán e  inverno).
 • Plan de prevención de enfermidades físicas (espalda, xeonllos) e mentais (estrés, depresión, transtornos adaptativos….)
 • Tempo de programación e organización incluído na xornada laboral.
 • Eliminación dos contratos fixos discontinuos.
 • Aumento de permisos que permitan a conciliación coa vida familiar e persoal: médicos, titorías, etc.
 • Figura da dirección pedagóxica como persoal fixo e non de contratación temporal.

“Na actualidade existen dúas táboas salarais diferenciadas para traballadoras de xestión directa e indirecta, evidenciando as diferenzas salariais entre un servizo dependente do público ou 100% de xestión privada.”

Na actualidade existen dúas táboas salarais diferenciadas para traballadoras de xestión directa e indirecta, evidenciando as diferenzas salariais entre un servizo dependente do público ou 100% de xestión privada. A proposta de unificala baixo criterios máis próximos aos entes privados e negando as condicións salariais dos pregos públicos é algo inadmisible.

O Real Decreto de Infantil publicado en 2022 dota de carácter educativo a toda a Educación infantil, ampliando a gratuidade aos dous ciclos (na Galiza dende 2021-22). O certo é que esta medida celebrada por todas e asumida polo erario público, non levou aparellado un plan de reordenamento da escolas infantís mediante o seu traspaso ao sector público ou a construción de máis escolas públicas nas que resituar ás traballadoras do servizo sostido con fondos públicos.

“No fondo da negociación deste convenio está a resistencia a afrontar o problema de fondo por parte de patronal e sindicatos: non se pode manter o negocio privado con cartos públicos por moito máis tempo.”

No fondo da negociación deste convenio está a resistencia a afrontar o problema de fondo por parte de patronal e sindicatos: non se pode manter o negocio privado con cartos públicos por moito máis tempo. Con tal motivo, e sen ter presencia na mesa estatal, dende a CUT posicionámonos con respecto ao XIII Convenio:

 • Aumento do salario para todas as traballadoras (xestión directa e indirecta) conforme as táboas salariais públicas en Educación Infantil.
 • Equiparación dos permisos co persoal da Consellería de Política Social.

Ademais pedimos, nunha negociación máis ampla na mesa e a medio prazo:

 • A conversión para o público das escolas infantís privadas subvencionadas con todas as súas traballadoras e o fin da xestión indirecta.
 • O traspaso de competencias das escolas 0-3 á Consellería de Educación, unha vez recoñecido o seu carácter educativo no RD de Educación Infantil de 2022.

CUT Ensino-Educación Infantil 0-3