Xoves, Setembro 21, 2023
Circular 2_2019 Sobre a Fixeza e outras materias. Informe da Avogada Xeral Sra JULIANE KOKOTT

Circular 2_2019 Sobre a Fixeza e outras materias. Informe da Avogada Xeral Sra JULIANE KOKOTT