7 Nov – Manifestación

62

Manifestación da clase traballadora, sen siglas sen bandeiras.
Convenios na automoción: Si a negociación, NON a extorsión.

Aberta a suma de calquer organización sindical/social.