7 de Abril, día Mundial da Saúde

13
  • Hoxe a CUT voltou a rúa a defender o dereito das persoas traballadoras de Citroën a traballar nunhas condicións que lle permitan desempeñar os postos de traballo sen danar a súa saúde.
  • Tódolos medios de comunicación e a sociedade en xeral esta falando do futuro de Citroën; e con ese discurso a Dirección recibe todo o que precise ou di precisar: subvencións, alta tensión, etc..
  • Pero é o futuro das persoas traballadoras? Cando imos falar dun futuro sen doenzas, sen patoloxías crónicas físicas e mentais a causa dos imposibles ritmos de traballo?