• A consta dos sacrificios das persoas traballadoras, Citroen paga dividendos aos accionistas.
  • Uns importantes beneficios que non compensan os sacrificios da clase traballadora.
  • Chips, ERTEs, cargas de traballo, pendentes do teléfono, saúde en deterioro…