2ª Reunión convenio, resume do acontecido

68

EN XORNDA DE MAÑAN E TARDE:

Comeza a empresa dando a postura sobre os temas expostos na 1º reunión, e din:

Os comentarios transmitidos na outra xornada non axudan pola parte sindical, … entra nunha charla filosófica que pretende deixar cátedra sobre o que a empresa fai e porque o fai.. ”competitividade”. “Que non pidamos o que non vamos a ter” e con isto contesta as peticións formuladas no dia anterior en xeral..

.. non asumen cousas que se están a dicir.. son os primeiros en defender aos traballadores.. non abramos debates que nos restan competitividade.. non comparten que o sistema de categorías discrimine a ninguén..

CUT: Nos acordos do K9 que non queren tocar, a empresa acaba de integrar novo texto, incluíndo a conxelación das horas extras no 18-19..

Amosan un powerpoint coa súa valoración da comisión de igualdade.. e posteriormente un directivo chegado de Madrid nos presenta un seguro médico privado, con copagos que vai estar a disposición dos traballadores.

Propostas da empresa:

segunda reunion covenio