Descansos quenda variable dende maio

42

O primeiro descanso será variable, na duración e na súa distribución dentro da xornada.