Sentenzas recentes

Sentenzas recentes

28

Tal e como nos comprometemos na tranparencia, insertamos as recentes sentenzas e que cada quen saque as conclusións que considere oportunas.

En ambalas dúas a xuiz omite datos probados que para nós son relevantes.

As dúas están pendentes de recurso , polo que xuridicamente falando,  non son firmes.

Sentenza conflito colectivo Psa vs CUT

Sentenza dereitos fundamentais CUT Vs PSA