LOTERÍA DA CUT

59

O número xogado pola CUT no pasado sorteo de nada, 08147, foi premiado con cinco euros por cada euro xogado. Podedes cobralo en calquera sucursal de CAIXANOVA a partires do xoves día 30 de decembro. No caso de que vos poñan algún problema solicitade que chamen á sucursal de Coiro (Cangas) para se informar.